Oferta

MOJA OFERTA OBEJMUJE
1. KONSULTACJE  PSYCHOLOGICZNE,
2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
3. PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, MAŁŻEŃSKĄ I RODZINNĄ:
  • Każdy rodzaj pracy psychologicznej poprzedza KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA. Jest to zwykle jedno lub dwa spotkania, których celem jest określenie problemu i ustalenie odpowiedniej formy dalszej pomocy psychologicznej.
4.  WYKONUJĘ TESTY PSYCHOLOGICZNE:
  • Testy badające inteligencję,
  • Testy badające osobowość,
  • Diagnozę dla osób po wypadkach komunikacyjnych,
  • Diagnozę dla osób po urazie centralnego układu nerwowego,
Badania psychologiczne wykonane są na prośbę lub skierowanie od lekarza lub innej instytucji, a także realizowane na prośbę pacjenta, po wcześniejszej konsultacji. Wyniki badań zawsze omawiam z osobą badaną. 5.

ZAJMUJĘ SIĘ PROWADZENIEM WARSZTATÓW I SZKOLEŃ:

  • Warsztaty umiejętności interpersonalnych,
  • Treningi asertywności,
  • Zajęcia integracyjne i inne.