O mnie

Psychologię ukończyłam w 1980 r. na KUL w Lublinie, specjalizując się w psychologii klinicznej oraz psychologii osobowości.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które obejmuje pracę w poradniach dla dzieci, młodzieży i rodziców, poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, szpitalu powiatowym, jednostce wojskowej, szkołach.

Od roku 1998 prowadzę własną działalność gospodarczą - Gabinet Pomocy Psychologicznej w Mrągowie. Pełniłam funkcję Pełnomocnika Burmistrza Mrągowa do spraw Rodziny, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Współpracowałam z Kurierem Mrągowskim, gdzie prowadziłam rubrykę „Psycholog radzi”. Współpracuję z instytucjami i stowarzyszeniami pomagającymi osobom i rodzinom z problemem uzależnień i przemocy.

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Jestem biegłą sądową w dziedzinie uzależnień.

Ukończyłam wiele szkoleń z dziedziny psychologii wychowawczej, klinicznej i psychoterapii.

Do najważniejszych zaliczam:
  1. Podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu (trzyletnie) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  2. Kurs „Terapia poznawcza w sytuacji stresu pourazowego PTSD” (M. Mueller z Oxford Cognitive Therapy Centre),
  3. Kurs „Prowadzenie warsztatów i szkoleń”  (P. Dworczyk),
  4. Cykl szkoleń: „Psychoterapia rodzin”  (Polska Fundacja Zaburzeń Mowy),
  5. Kurs „Kontakt w sytuacji pomagania” (Kurs 4-miesięczny w Laboratorium Psychoedukacji w W-wie),
  6. Wprowadzenie do diagnozy klinicznej przy użyciu DSM-IV” (Andrew A. Twardon).

Aktualnie kontynuuję szkolenie w psychoterapii Kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP – w Laboratorium Psychoedukacji w W-wie.